فرش سجاده ای طرح افشان سبز یشمی

فرش سجاده ای طرح افشان سبز فرش سجاده ای طرح افشان سبز

 

فرش سجاده ای طرح افشان با یک حاشیه سبز یشمی

 

فرش سجاده ای  رنگ سبز یشمی
700 شانه تراکم 2250 دستبافت گونه
100% آکریلیک هیت ست شده بدون پرز

قابل یافت در تراکم ها و رنگ های متنوع

 

بازدید 144 بار