سجاده فرش طرح خضرا ابی فیروزه ای

سجاده فرش طرح خضر ابی فیروزه ای سجاده فرش طرح خضر ابی فیروزه ای

 

سجاده فرش   طرح محتشم  آبی فیروزه ای - طرح جدید

 

سجاده فرش رنگ آبی فیروزه ای

700 شانه تراکم 2100 دستبافت گونه
100% آکریلیک هیت ست شده بدون پرز

https://sobhancarpet.com

 

بازدید 160 بار